Loading...
O nas 2018-09-13T17:45:00+00:00

NASZA FILOZOFIA

Jak to robimy?

Body4Soul to holistyczne studio fitness prowadzone z wielką pasją przez naszą rodzinę. Najważniejsza jest dla nas satysfakcja klientów. Celem jest, poprzez zajęcia w pozytywnej, energetycznej atmosferze, poprawa zdrowia fizycznego i duchowego jak największej ilości ludzi.

 • Stawiamy na rozwój.
 • Wybieramy szczęście.
 • Mnożymy dobrą energię.

Siła & Kondycja

88

Fitness & Joga

98

Taniec & Radość

93

Ciało & Dusza

79

Motywacja & Beztroska

79

DLACZEGO WARTO DO NAS DOŁĄCZYĆ?

 • Jedyne takie miejsce we Wrocławiu

 • Urzekający charakter

 • Duchowo motywujące

 • Beztroskie miejsce na mapie Polski

 • Zdrowie

 • Siła

 • Radość z życia

 • Wszystko, czego potrzebujesz ,w jednym miejscu

 • Rodzinny przepis na szczęście

 • Szczere zaangażowanie

 • Niezwyciężony upór

 • Ekscytująca energia

 • Nowoczesna filozofia ruchu

 • Fitness w zupełnie nowej odsłonie

 • Joga personalizowana

 • Trening na miarę XXI wieku

NIE ZROZUMIESZ, DOPÓKI NIE DOŚWIADCZYSZ

Zajęcia, których nie znajdziesz nigdzie indziej w Polsce. Prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę – pasjonatów z duszą, czyli instruktorów z niekonwencjonalnym podejściem do fitnessu, jogi, pilatesu i życia, którzy wreszcie łączą swe siły.

Dzień Godziny otwarcia
Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

8:30-11:30               16:00-21:30

8:30-11:30               16:00-21:30

8:30-11:30               16:00-21:30

8:30-11:30               16:00-21:30

8:30-11:30               16:00-21:30

9:00-16:00

REGULAMIN KLUBU „Body4Soul”

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin Klubu”) stanowi regulamin w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i określa prawa i obowiązki stron umowy o korzystanie z usług klubu „Body4Soul”.
 2. Regulamin obowiązuje od 01.04.2018r.
 3. Klub świadczy usługi w zakresie grupowych ćwiczeń rozwojowych, fitness, joga, ćwiczeń personalnych oraz organizacji warsztatów i spotkań weekendowych.
 4. Każdy uczestnik zajęć fitness oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem klubu i wykupując karnet/ korzystając z naszych usług w pełni akceptuje regulamin.
 5. Osoby biorące udział w zajęciach pisemnie oświadczają iż, nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach fitness na własną odpowiedzialność.
 6. Uczestnik zajęć jest zobowiązany koniecznie zgłosić instruktorowi przed rozpoczęciem zajęć wszelkie nowe informacje o stanie zdrowia i samopoczucia: kontuzje, bóle, urazy oraz koniecznie informację jeśli jest w ciąży.
 7. W przypadku złego samopoczucia, bólów, kontuzji i urazów nie można brać udziału w żadnych zajęciach fitness !!! Potrzebna jest pisemna zgoda lekarza na uczestnictwo w zajęciach fitness.
 8. W przypadku nagłego złego samopoczucia, pojawienia się bólu itp. w trakcie zajęć, należy od razu przerwać ćwiczenia !!!
 9. Klubowicz zobowiązany jest do przestrzegania poleceń wydawanych przez pracowników Klubu oraz do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach.
 10. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu Klubowicz powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez osoby zarządzające Klubem lub wynikający ze stosownych instrukcji bądź informacji. Osoby zarządzające Klubem oraz pracownicy Klubu mogą poprosić Klubowicza o opuszczenie obiektu, w przypadku:
  a)    gdy zachowanie Klubowicza zagraża bezpieczeństwu innych Klubowiczom, oraz porządkowi w Klubie,
  b)    nieprzestrzegania poleceń wydawanych przez pracowników Klubu,
  c)    nieprzestrzegania zasad obsługi i instrukcji sprzętu znajdującego się w obiekcie, w szczególności gdy zachowanie Klubowicza grozi uszkodzeniem sprzętu, gdy zachowanie Klubowicza jest sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu Klubu.
 11. Klubowicz ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należącego do Klubu. 
 12. Osoby niepełnoletnie, uczestniczą w zajęciach za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
 13. Przed wejściem na salę konieczne jest posiadanie stroju treningowego oraz zmiana obuwia na czyste obuwie sportowe.
 14. Na zajęcia fitness z użyciem mat powinno przynosić się własny ręcznik.
 15. Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie.
 16. Przed wejściem na zajęcia należy okazać aktualny karnet lub  inną honorowaną w klubie kartę fitness i dokonać rejestracji wizyty.
 17. Wstęp na zajęcia w obiekcie mają osoby posiadającą Kartę Członkowską Klubu, która jest wliczona w cenę karnetów lub można ją wykupić osobno.
 18. Na wszystkie zajęcia klubowicz powinien przychodzić punktualnie. Nie ma możliwości wejścia na zajęcia po więcej niż 15 minutach od ich rozpoczęcia.
 19. Karnet jest honorowany tylko do daty ważności wystawionej na karnecie.
 20. Pierwszeństwo na zajęcia mają osoby zapisane do danej grupy na stałe oraz osoby z rezerwacją miejsc na karty sportowe .
 21. Klub zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia na zajęcia fitness osoby której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 22. W przypadku odwołania zajęć z winy klubu, karnet automatycznie zostaje przedłużony.
 23. Niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu.
 24. Klub zastrzega sobie prawo do zmian cen usług, zasad odrabiania zajęć oraz zmian w grafiku zajęć fitness. Zmiany mogą dotyczyć: terminów i rodzajów zajęć, godzin pracy klubu, zmiany instruktora prowadzącego np. w ramach zastępstwa,
 25. Zajęcia  można odrabiać tylko do daty ważności karnetu,  po wcześniejszym ustaleniu terminu( w miarę dostępności wolnych miejsc).
 26. Istnieje możliwość odrobienia dwóch zajęć  fitness z karnetu ale tylko tych które zostały wcześniej odwołane*  Zajęcia odwołać należy najpóźniej 3 godziny .
 27. Istnieje możliwość,, zawieszenia ” karnetu na czas zgłoszonego wcześniej urlopu zdrowotnego, wypoczynkowego lub innych ważnych przyczyn. W takim przypadku karnet zostaje automatycznie przedłużony. Warunkiem jest wcześniejsze zgłoszenie przerwy w uczestnictwie.
 28. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni i szafkach fitness oraz na  terenie całego klubu, w tym  na sali bez opieki ich właściciela.
 29. Opłata za zgubienie kluczyka do szafki fitness wynosi 10 zł.
 30. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, narkotyków, czy innych podobnych substancji, a także przychodzenia w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków. Obowiązuje też bezwzględny zakaz sprzedaży w/w używek.
 31. W razie stwierdzenia lub uzasadnionego podejrzenia spożywania lub sprzedaży przez Klubowicza jakichkolwiek środków, o których mowa w punkcie powyżej, zostanie powiadomiona Policja.
 32. Na pierwsze zajęcia obowiązuje wcześniejsza tel. lub mailowa rezerwacja miejsc.
 33. Faktury Vat wystawiamy w ciągu 7 dni od zakupu tylko na podstawie paragonu
 34. Użytkownicy Kart Multisport, Multiclassic, Multiactive firmy Benefit Sysytems oraz Fit Profit, Ok System zobowiązani są do  wcześniejszych  rezerwacji miejsc i każdorazowego okazania karty wraz z  dokumentem tożsamości. Karty muszą być podpisane.
 35. Użytkownicy Kart Multisport korzystają w trakcie jednej wizyty w klubie z jednych zajęć fitness lub zajęć Jogi = jedna rejestracja wizyty.
 36. Dodatkowa godzina zajęć dla użytkowników kart Benefit Multisport  jest płatna wg aktualnego cennika.

ZASADY ODWOŁYWANIA I ODRABIANIA ZAJĘĆ:

 1. Zajęcia należy odwoływać pisemnie w formie: sms , mailowo lub osobiście  w recepcji klubu najpóźniej dzień wcześniej !!! Zasada dotyczy karnetów oraz wszystkich rezerwacji stałych i pojedynczych z kaucjami dla użytkowników kart Multisport

Istnieje możliwość odrobienia max.2 zajęć z karnetu ale tylko tych które zostały terminowo odwołane

Zajęcia odwołane odrabiamy:

 • do daty ważności obecnego karnetu ( ewentualnie podczas następnego, terminowo wykupionego karnetu z zachowaniem ciągłości członkostwa)
 • po wcześniejszym ustaleniu terminu i rodzaju zajęć
 • tylko gdy są wolne miejsca w grupach * ( nie gwarantujemy możliwości odrobienia wszystkich odwołanych zajęć)
 • nieobecność na “odrabianych” zajęciach powoduje ich bezpowrotną utratę

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW KART:

BENEFIT MULTISPORT PLUS, CLASSIC I ACTIVE

korzystających z usług w klubie Fitness Body4Soul:

 1. Użytkownicy kart MULTISPORT ( PLUS, CLASSIC,ACTIVE), a posiadający Kartę Członkowską Klubu,  mogą korzystać z zajęć fitness i Jogi  ( bez dopłat) w ramach usługi: wejście jednorazowe
 2. Użytkownicy kart Multisport w ramach swojej karty mają ograniczenie liczby wejść do tylko jednej wizyty dziennie.
 3. Dodatkowa godz. zajęć dla użytkowników kart jest płatna wg aktualnego cennika.
 4. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja zajęć. Pierwszeństwo na zajęcia mają osoby na stałe zapisane do grup oraz osoby z rezerwacjami miejsc.
 5. Karty są honorowane tylko z dokumentem tożsamości ( dokument zawierający imię , nazwisko i zdjęcie) w przypadku braku dokumentu karta nie może być wczytana. Klient może wówczas zostać na zajęciach przy opłacie zajęć wg cennika. Nie ma możliwości wczytywania kart w innym terminie.
 6. Karta jest ważna gdy zawiera czytelny podpis Użytkownika.
 7. Karty są wczytywane tylko przed zajęciami .
 8. Użytkownik karty jest proszony o własnoręczne uzupełnienie rejestru wizyt
 9. Prosimy o punktualne przychodzenie na zajęcia: nie ma możliwości wczytania kart po okresie większym niż 10 min od momentu rozpoczęcia zajęć.
 10. Użytkownik może zrezygnować z zajęć po wczytaniu karty. W takiej sytuacji wizyta zostanie anulowana na urządzeniu terminalowym i w rejestrze wizyt.

Płatności internetowe:

 1. Możliwość realizowania płatności przez Internet udostępnia firma  ETAO Sp. z o.o. we Wrocławiu, ul. Stysia 45 NIP 8992820459 KRS 0000682330 REGON 36752832000000
 2. Operatorem płatności jest PayPro SA/DialCom24 Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul., Kanclerska 15 kod pocztowy 60-327, posiadającą zgodę Komisji Nadzoru Finansowego, wpisaną do rejestru pod numerem IP24/2014.
 3. Klient może, dzięki usłudze płatności internetowych, zakupić wszystkie usługi oraz towary oferowane przez ETAO Sp. z o.o. na stronie www.body4soul.pl
 4. Biuro obsługi klienta znajduje się w siedzibie firmy, tj. we Wrocławiu przy ul. Stysia 45

Zwroty reklamacje

 1. Klient ma prawo, bez ponoszenia dodatkowych kosztów,  w terminie do 14 dni od zakupu usługi lub towaru dokonać zwrotu nabytej usługi lub towaru, o ile nie był on używany i jest w stanie nienaruszonym. Zwrotom nie podlegają artykuły żywnościowe. Zwrot należności nastąpi zaraz po dostarczeniu do siedziby spółki zwracanego towaru, przelewem na wskazane przez klienta konto lub gotówką.
 2. W celu zgłoszenia reklamacji zakupionej usługi lub towaru należy skontaktować się ze studiem Body4Soul we Wrocławiu, ul. Stysia 45 osobiście lub telefonicznie  tel. 789 17 17 10. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni od daty zgłoszenia.
 3. Reklamacje dotyczące realizowania płatności internetowych należy zgłaszać do Operatora Płatności. Szczegółowa instrukcja znajduje się na stronie Operatora http://www.przelewy24.pl/regulamin.htm.

Polityka prywatności:

 1. Administratorem i operatorem serwisu internetowego www.body4soul.pl jest ETAO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stysia 45
 2. Dane dostarczone przy pomocy formularza zapisów na zajęcia (imię i nazwisko, nr Telefonu, email) służą jedynie do zapewnienia jak najwyższej jakości usług i nie są przekazywane, odsprzedawane ani udostępniane innym osobom fizycznym lub instytucjom.
 3. Serwis internetowy nie zbiera automatycznie danych klientów przeglądających treści umieszczonych na stronie internetowej lub korzystających z formularza zapisów.

Dane osobowe:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Etao Sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stysia 45
 2. Danymi, o których informujemy są Twoje dane osobowe uzyskane w trakcie korzystania z usług Studia „Body4Soul” przy ul. Stysia 45 we Wrocławiu.
 3. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu prawidłowej realizacji usług wykonywanych w Studiu „Body4Soul”, jak również zaoferowania usług dopasowanych do Twoich potrzeb i zainteresowań. Dodatkowo Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych produktów i usług oferowanych jedynie przez Studio „Body4Soul”.
 1. Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie przez okres istnienia klubu przy ul. Stysia 45.  Niemniej jednak część danych jesteśmy zmuszeni zachować, ze względu na przepisy podatkowe oraz rachunkowe.
 2. Twoje dane przetwarzane przez Administratora są w minimalnej ilości, niezbędnej do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania usługodawcy oraz Twojego bezpieczeństwa na terenie Studia „Body4Soul”.
 3. Administrator nie przekaże innym podmiotom Twoich danych i pozostaną one do wyłącznej dyspozycji administratora.
 4. Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgłosić sprzeciw. 

Odnajdź wsparcie w swoim ciele. Odwiedź Body4Soul – jedyne takie miejsce we Wrocławiu.